Israel/Palestina och ansvaret för diasporans judar

Olle Katz

Den 25 augusti 2019 hölls en debatt/samtal i Göteborgs Judiska församling mellan Allan Stutzinsky, ordförande i församlingen, och Olle Katz, ordförande i JIPF

Allan Stutzinsky bjöd in Olle Katz till en debatt om synen på konflikten i Israel-Palestina och hur vi i diasporan förhåller oss till den. Debatten hade fyra teman:

 • Kolonisering, ockupation och bojkott
 • Har diasporans judar ett ansvar att försvara Israels politik i alla lägen eller är det vårt ansvar att också kritisera Israel?  
 • Gaza, blockaden, våldet och Ship to Gaza
 • Möjligheter till en hållbar och rättvis fred.

Olle inledde och började med vad de två har gemensamt:

 • Att vara uppvuxen med Israel som ett andra hemland. Med tonvikten på ”andra”.
 • En omsorg om staten Israel som en demokratisk stat
 • Anhängare av en liberal demokrati som bygger på respekt för minoriteter
 • Fred och trygghet för alla folk i området: Judar, muslimer, kristna, druser och ateister
 • Kamp mot antisemitism och rasism

Olle talade om JIPFs dubbla uppdrag: En rättvis fred och kampen mot antisemitismen. Vidare utgick han från den mångtusenåriga judiska traditionen och kulturen, till stor del manifesterad i diskussionen om Talmud. Hans sammanfattning av denna tradition var ”Visserligen har jag rätt men det måste inte betyda att du har fel – så låt oss fortsätta samtalet”. Att kräva att alla judar bör ha samma åsikter är alltså mycket ojudiskt. Vi bär också med oss minnet av förintelsen och vi har alla ett förhållande till Israel.

Det går inte att ersätta tusentals år av judisk kultur med en tro på en nation, sade Olle och jämförde med kommunisterna som ersatte sin socialistiska övertygelse med en tro på och ett försvar för Sovjetunionen.

Olle fortsatte inledningen: ”JIPF är ingen palestinagrupp. Mitt och JIPFs engagemang är primärt Israel och dess invånare. Alla parter i konflikten måste delta i respektfulla samtal. En militär övermakt skapar knappast en hållbar fred. Ett stort problem är att såväl Fatah som Hamas är odemokratiska, korrupta och att antisemitismen tillåts att frodas. Min oro gäller även Israels demokratiska utveckling. Nationalstatslagen reducerar även formellt Israels arabiska befolkning till andra klassens medborgare och permanentar ockupationen.

Ett första steg på vägen till fred är att palestinierna erkänner, och undervisar om förintelsen och att Israel erkänner och undervisar om Nakba, fördrivningen av palestinier.”

Allan Stutzinsky inledde med att tala om legitimitet. ”Israel är världshistoriens mest legitima stat”. De flesta nationalstater har begränsad legitimitet, gränserna dras om och inom gränserna finns många kulturer. Israel har en legitimitet från Bibeln. Varje år ber vi böner, hälsar Israel och upprepar ”Nästa år i Jerusalem”. Idag är detta verklighet menade Allan. Den judiska staten har fått öknarna att krympa. Det är en öppen, demokratisk stat med ett fungerande rättssystem. Kulturlivet blomstrar och forskningen är internationellt ledande. Palestinierna bor och verkar hellre i ett demokratiskt Israel än i Palestina. Gazas folk skulle aldrig klara sig utan tonvis med transporter från Israel och den vattenreningsanläggning som förser Gazaborna med rent vatten varje dag.”

 • Olle replik: Mångtusenåriga religiösa urkunder är sällan en folkrättsligt rimlig grund att vila på.  Tänk om urbefolkningen i Nord- och Sydamerika skulle hävda sin rätt till kontinenterna och de senare komna skulle bli andra klassens medborgare!
 • Att öknarna idag växer är oomtvistat, möjligen en följd av klimatförändringar.

Kolonisering, ockupation och bojkott

Olle: Området har varit koloniserat av stormakter i tusentals år. Befolkningen har tvingats dyrka olika gudar. Det har inte funnits någon judisk stat annat än några år för ca 2000 år sedan. Staten Israel är en kolonial konstruktion som knappast varit möjlig efter kolonialismens fall. Nu finns den här och vi har två folk med rätt till samma landområde. Israel har ockuperat Västbanken, annekterat Golanhöjderna och Östra Jerusalem. 650 000 israeliska bosättare finns nu på inom de områden som Israel ockuperat sedan 1967. En fortsatt ökad bosättning är en av hörnpelarna i Nationalstatslagen. De judiska bosättarna har rösträtt i Israel, de ockuperade har det inte. Palestinierna utstår vardagliga trakasserier från bosättare och israelisk militär. Deras bostäder förstörs i en ökande takt för att bereda plats för nya bosättare, främst i östra Jerusalem men även i mindre byar.

Israel har aldrig erkänt de väldokumenterade och hemligstämplade övergrepp mot civila som utfördes i flera palestinska byar, t.ex. Deir Yassin och Tantura 1948 där i stort sett alla invånare dödades på plats av israelisk milis. Den 70-åriga hemligstämpeln förlängdes förra året.

Ockupationen hotar det demokratiska Israel och strider mot internationell rätt. En ockupation skall vara tillfällig och ockupationsmakten får inte flytta sin befolkning till ockuperat område. Ett allt större område, i praktiken större delen av Västbanken står nu under israelisk militär kontroll.

JIPF stödjer för närvarande inte hela BDS, vi avvaktar med bojkotten mot kulturarbetare och akademiker där många är motståndare till ockupationen. Kraven i lojalitetslagen på att dessa inte får kritisera ockupationen kan ändra på vår nuvarande hållning.

Allan ansåg för sin del att all kritik mot Israel kan användas som argument för antisemitism. Det Olle kallar för ockupation är för det första inget brott mot folkrätten, dessutom innebär Israels närvaro möjlighet till ekonomiskt välstånd för den arabiska befolkningen i Judéen och Samarien. De flesta araber trivs bättre i Israel, även på Västbanken, än under palestinskt styre. Staketet (muren) är nödvändigt, det har minskat terrorismen. Man bygger ett staket vid en tomtgräns. Olle kommenterade: ”Vanligtvis bygger man inte staketet på grannens tomt.”

Gaza – blockaden, våldet och Ship to Gaza

Allan menade att Hamas är grunden till det onda: De skickar fram civila som sköldar, de vräker ut raketer mot civila mål. Allt för att döda judar. Blockaden är nödvändig för att hindra att ännu fler och mer kraftfulla vapen sänds in för att döda judar. De enda som bryter blockaden är Israel som förser Gaza med mat, medicin och rent vatten genom ett israeliskt vattenreningsverk m.m. Varför klagar alla på Israel – Egypten har ju också tunnlar till Gaza? Israel utövar våld i självförsvar.

Vad gäller Ship to Gaza menade Allan att de har en antisemitisk bakgrund med antisemitiska organisationer som finansiärer. Om båtarna skulle komma fram – hur vet vi att inte små kärnvapen finns inbyggda i skroven?

Olle pekade på att 95% av Gazaborna saknar drickbart vatten i kranarna, att elektricitet finns 4 timmar/dag, arbetslösheten är 45%, att islamistiska Hamas är i stort sett den enda arbetsgivaren när möjligheterna till export är borta och näringslivet ligger i spillror. Gaza är i praktiken ett stort fängelse där hälften av barn och ungdomar saknar framtidshopp. Invånarna drabbas av apati eller radikaliseras. Olle påminde Allan om att Israel stödde Hamas mot Fatah – ”bättre med en religiös grupp än en vänster-regim”.

Diasporans judar – ansvar att försvara Israel i alla lägen eller ansvar att kritisera?

Olle inledde med att påpeka att nästan alla judar kommer från diasporan , detta sedan tvåtusen år. Vi har alltid varit en minoritet, ofta förföljda i de länder vi bott i. I diasporan har vi utvecklat de judiska traditionerna, den judiska kulturen och starkt bidragit till uppbyggnad av demokrati, kultur och forskning. Den judiska kritiken av Israels politik; från JIPF, J-Street, Jewish Voice for Peace, EJJP och liknande organisationer runt om i världen, kommer från judiska sionister som är måna om ett demokratiskt Israel. Tusentals år av judeförföljelse ger oss inte rätt att förtrycka andra folk, snarare en viktig kunskap om att bekämpa förtryck av minoriteter.

Det finns dock skillnader mellan judar i diasporan och judar i Israel. Enligt Pew research center anser 42% av judarna i USA att det är viktigt för judar att ha humor – i Israel var siffran 9%. Israels store författare Amos Oz hävdade i sin bok ”Konsten att bota en fanatiker att den gruppen inte har, inte kan ha humor. Vidare: ”Att vara intellektuellt nyfiken”: 49% i USA, 16 % i Israel. ”Att arbeta för rättvisa och jämlikhet” – 56% i USA, 27% i Israel. Är det så att moral och omsorg försvinner i ett land där vi är i majoritet? undrade Olle.

Kritik av Israel är naturligtvis inte antisemitism! avslutade Olle

Allan menade att man som jude naturligtvis kan kritisera Israel – men med omsorg. Man skall kolla påståenden om t.ex. israeliska övergrepp genom att söka fakta på officiella sidor i Israel – där slipper man ”fake news” som ofta sprids av antisemiter.

Möjligheter till fred

Olle inledde med Amos Oz liknelse där han jämför Israel/Palestina med den enda lägenhet som finns kvar i staden där du bor. Du kan få den om du delar den med en annan person som tyvärr råkar vara en person du verkligen inte tycker om. Annars får du ingen bostad. Två i publiken fick fundera högt. ”Vi måste ju snacka – vi kan ha varsitt rum – det blir svårt med badrummet och köket… Men vi måste ändå snacka – det borde fungera – vi kanske lär känna varandra…”.

Ja, vi måste ju snacka, Israel måste erkänna Nakba, Palestina måste erkänna Förintelsen. Hur ser en demokratisk 1-statslösning ut? En demokratisk stat med palestinsk majoritet eller en apartheid-liknande stat där judars röster väger tyngre? Vi måste komma ifrån ”vi- och dom”-mentaliteten som gör att det är möjligt att döda då de man attackerar inte är ”riktiga människor” utan otrogna judar eller araber.

Avslutning

Allan: All kritik förstör för Israel och gagnar antisemitism. Kolla nyheter med israeliska källor, regeringens och IDFs hemsidor, mer tillförlitliga än Human Rights Watch eller Haaretz.

Kritik i rätt sammanhang är OK om den tillför något.

Men varför vill du lägga kraft på att kritisera Israel – kanske för att israelkritiker blir belönade med obegränsad plats i media

Olle: Tyvärr har inte ens jag obegränsat med utrymme i media. Inte ens i svenska judiska media.

Frågan är: Finns lösningen – vägen till fred – inom den extrema högern som tycks få allt större inflytande i Israel? Jag anser inte det. En lösning kräver att alla parter släpper sina fördomar, erkänner varandras rätt till denna lilla plätt land, förstår att vi alla är människor, i detta fall semiter, med rätt att existera och styra våra öden som för evigt är sammanflätade. Kort sagt: utgår från tanken att alla människor har samma rättigheter.

Avslutningsvis ett citat från Haaretz, september 1967 av Simon Tzabar, veteran från kampen mot brittiska mandatet samt från krigen 1948, 1956 och 1967: ”Foreign rule leads to oppression, Oppression leads to terror and counter terror… Keeping the territories will turn us into a nation of murderers and murder victims”

Olle Katz

Fotnot: Allan Stutzinsky har läst texten och jag har bett honom komplettera och rätta det han anser vara felaktigheter. Sex veckor senare har det tyvärr inte kommit något, vilket jag beklagar./Olle

Annonser

Uttalande efter årsmöte i JIPF, 24 mars 2019

 

Vid årsmötet omvaldes jag till ordförande i JIPF. Här är mitt uttalande:

2019-02-27 12.19.02 (2)

De senaste årens högervridning, nationalism och rasism har tyvärr även drabbat Israel. Den nya Nationalitetslagen säger tydligt att Israel är ett nationellt hem endast för judar, inte för andra vilka levt där i hundratals generationer.  Ockupationspolitiken pågår och utökas med allt fler judiska bosättningar på ockuperad mark.

Netanyahus politik är ett slag mot landets icke-judiska befolkning och hotar på sikt även Israels säkerhet och identitet. Det palestinska folket lever under dubbel press från Israel och från sina korrupta regeringar.

JIPF ser med stor oro på den utveckling som fråntar icke-judar deras medborgerliga rättigheter och som genom den s.k. lojalitetslagen sätter munkavle även på judiska kritiker av regimen. ”Mellanösterns enda demokrati” bör värna om att behålla det epitetet.

JIPF välkomnar alla fredsinitiativ och hoppas att det förestående valet i Israel, mot all rimlighet, skall leda in landet på en kurs mot fred och rättvisa, för alla folk i Israel och Palestina.

 

Olle Katz, ordförande

London februari 2019

2019-02-17 17.49.05

London 1 – lägenhet – kanaler – parker och ägande

 

 London – vad är det? När jag nu återvänder till London är det annorlunda än under ”swinging sixties” när allt som var värt något tycktes komma från England. Popmusiken, modet, pulsen. Att då komma hem med kläder som kraglösa kavajer, OP-skjortor etc, direkt från Carnaby Street, var att känna sig delaktig i det vi bara hade läst om i Bild-Journalen, en populär tidning på 60-talet.

Jag skall nu bo här i en knapp månad, på Sutherland Avenue i Maida Vale, nära Kensal  Town.

Ett särskilt tack till min släkting Nina, hennes man David med familj som guidat mig, låtit mig umgås med barnen och Davids släkt så att jag fått familjekänsla, värme och utflykter samt massor med tips som kunde räckt till några månader till. Också stort tack till Gunnar Pettersson, vars bok ”London – en berättelse om en stad var en riktigt bra ingång till och nedstigning i ett London jag inte visste mycket om

2019-03-03 20.54.45

Jag kommer till Heathrow vid lunchtid. (Jag har kollat möjligheten att ta tåget, men det blev för krångligt – två dygns resa med fem byten.) I automaten köper jag biljett med direkttåget till Paddington och skaffar ett Oyster Card (Zone 1-2) som gäller på all kollektivtrafik i det som räknas som centrala London, vilket sträcker sig mycket långt. Snabbt in till Paddington Station, dit nallebjörnen en gång anlände med adresslapp runt halsen, likt de judiska flyktingbarnen på slutet av 30-talet. Nu är jag inte på flykt, likt dessa föregångare eller dagens flyktingar, jag skall bara bo här i en knapp månad.

Intill Paddington station ligger Regents Canal, en 14 km vattenväg från centrala London, upp genom Maida Vale (Little Venice) där jag bor, vidare förbi Regents Park, Camden och söderut igen mot östra London. När jag kliver ut på gatan ligger kanalen precis intill, och på dess andra sida nya stora hus, för kontor och boende. Det känns lite märkligt att se några husbåtar inklämda där. Längs denna kanal kommer jag att promenera många gånger, men först en taxi till Maida Vale, där jag skall bo.

Paddington,     Min uppgång (inga fönster mot gatan)

Jag bor i ett s.k. Townhouse, ett hus som ligger i en lång rad med liknande hus, byggt för drygt hundra år sedan. De ursprungliga fyra lägenheterna är nu åtta. Min lägenhet är två halvplan samt ett loft. Sju(!) kojplatser, men inga bord eller stolar. Märkligt för mig som tänkt läsa och, till skillnad från många engelsmän äter frukost även på vardagar. Min värd, Eva, kommer med en skolpulpet och en klaffstol. Som tur ligger biblioteket strax intill, där kan jag sitta i lugn och ro.

Regents Canal

Maida Vale (Little Venice)

Området ligger mellan mer kända adresser som Paddington, Notting Hill (Portobello Road Market), Det förnäma St Johns Wood (med Abbey Road och Regents Park). Detta, liksom Regents Park, Hyde Park och Kensington Gardens ligger inom 20 minuters promenad. Ett medelklassområde, lugnt och lite dött. Regents Canal går igenom området, därav namnet Little Venice, vilket är vad poeten Robert Browning kallade det i slutet av 1800-talet.

Ett par minuters gångväg från min lägenhet ligger andra områden, som Kensal Town, i huvudsak befolkade av personer med ursprung i Pakistan och Bangladesh. Så ser det ut i London, områden är segregerade men ändå nära varandra. Kyrkor, moskéer, synagogor, skolor med enbart vita eller med enbart muslimska elever eller helt blandade skolor ligger nära varandra. I gränsområden, som där jag bor är det mycket blandat i husen vad gäller nationellt/etniskt ursprung.

 Regents Canal är en av många vattenvägar i Storbritannien. Här bor folk i båtar och betalar en rejäl hyra för att bo centralt. Men särskilt bekvämt är det inte, troligtvis mer en livsstil. Turister kan åka med turistbåtar. Vill man styra själv går det att hyra båtar i det stora kanalsystemet norr om London. Enligt en av de frivilliga på kanalklubben behövs inte några intyg på kurser i någon form av sjömanskap, däremot måste båten vara sjöduglig och försäkrad.

lägenheter till salu, Notting Hill

Boende och ägande.

Att begripa sig på boendeformer är inte lätt, inte här heller. Av tradition är engelsmännens dröm att ha ett eget, köpt hem. Många jag talar med anser att detta är djupt rotat i engelsk tradition. Till mitt hus (alltså den uppgång där jag bor) finns det en ägare. Ägaren säljer lägenheterna, rättare sagt hyrs de ut på 50-125 år. I praktiken är det alltså en försäljning. Priset är högre ju längre tid lägenheten upplåts. På baksidan finns en gård. Den tillhör ”Garden Flat”, d.v.s den lägenhet som ligger ett halvt plan ner, under gatunivå men med fönster då tomten i sig ligger en trappa under marken. Trädgården kan skötas om eller inte. Krångligt är bara förnamnet. Vid mitt fönster ser jag en tre våningar hög Rhododendron som kanske planterats för 100 år sedan. Såna går att klippa ner, hur mycket som helst. Trots allt gör jag inte det. För de som inte har tillräckligt med pengar återstår att hyra i andra hand. En etta kostar då 3-5000/vecka! Det gäller åtminstone i hyggligt centrala London, vilket sträcker sig långt. Det finns säkert dyrare också. När man bygger ett nytt område måste en viss del upplåtas till stiftelseägda ”Social Housing” där man bara betalar hyran. I alla fall är det gott om mäklare. så någon måste tjäna på alltihop

Regents Park

Parker.

De stora centrala parkerna som Hyde Park/Kensington park, Regents Park och Greenwich Park är andningshål. Regents Park är trevligast, där går kanalen runt om, där finns stora ytor för fotboll och rugby, där ligger också London Zoo som jag dock inte besöker, liksom ett universitet. Cyklister är förbjudna men hundar utan koppel strövar omkring. Troligtvis är de mer väluppfostrade än cyklisterna.

Oftast går det bra i denna trafik.         Men inte alltid

Kommunikationer

Funkar utmärkt, med ett Oyster Card tar man sig fram överallt med tunnelbana, stadståg eller buss. För att ta sig till de mer avlägsna förorterna, som Wimbledon behöver man betala extra. Jag försöker undvika rusningstrafik, då är tunnelbanan så tätt packad att det är sardinläge. Jag har hittills inte sett någon mer än jag som lämnar sin sittplats till äldre. Det är väl som överallt, folk är upptagna av sina mobiler och noterar inte något runt omkring. Stadståg går ovan jord. Bussar stannar ofta och tar lång tid, men man kommer fram till rätt ställe. I rusningstrafik kan det ofta vara snabbare att promenera än att ta bussen.

Priser

London är dyrt, betydligt dyrare än Sverige. Snabbmatskedjorna kan ge hygglig lunch till ett hyggligt pris. ”Prêt a porter” och ett växande antal veg- och veganställen har sallader, mackor till någorlunda priser (70 kronor) i en miljö som i allmänhet är mer trivsam än McDonalds. Att gå in och äta lunch på en enkel italiensk restaurang kostar det dubbla om man tar pasta och en kaffe. Ett ställe där man får bra mat till hyggliga priser är på marknaderna, där det ofta finns fler matställen  än stånd med gamla kläder och tingeltangel. På Portobello Road kan man välja mellan ett tiotal ”Street-food-ställen” med mat från alla världens hörn. Indonesisk Paella, tyska korvar, engelsk husman, indiskt… Gott. Priser i vanliga mataffärer är dyrare än hemma. Övriga saker som kläder etc. har jag inte koll på, men räkna inte med att fynda! Allmänägda muséer är vanligtvis gratis, ibland får man betala för tillfälliga utställningar. 

Kulturliv

Det är helt omöjligt att ens få en aning om kulturlivet i London. Med det sagt kan jag bara konstatera att det finns i ett oöverskådligt överflöd. På sajten Time out London kan man tips, även på mindre event.  Musicaler och teatrar finns massor, några har gått hur länge som helst, som Agatha Christies Mousetrap. Kanske kan vara värt att se när den nu har gått i 70 år. Vissa skådespelare lär ha bytts ut under tiden. Mama Mia har säkert gått drygt 20 år också, den såg jag år 2000. Efter att ha sett några stycken rekommenderar jag att kolla recensionerna! Snittkvalitén är nog högre på Broadway, men det hör till att se någon. Runt Leicester Square kan man köpa dagens biljetter till halva priset, de bästa finns inte alltid. TKTS är den officiella butiken, men flera andra verkar sälja också. De flesta har en lunchföreställning nån gång i veckan, den brukar går att få till halva priset, även några dagar i förväg. De biljetterna, liksom de flesta går att köpa online.

Jazzklubbar och annan musik finns hur mycket som helst. Gamla Ronnie Scotts håller än, men är oftast fullbokad när de har kända namn. En konkurrent är Pizza Express med bra program där en pizza ingår. Annars händer det mesta utanför det som uppfattas som Centrum, Camden är fortfarande hett och i Shoreditch finns gott om hipsters, veggo-restauranger och klubbar. Jag råkade hamna på ett osannolikt ställe för klassisk musik, ”Debut at Shoreditch Treehouse”. Ett klassiskt skolat par upplåter sitt stora vardagsrum (med gigantisk Steinway-flygel) till konserter några gånger/månad. Dit kommer duktiga musiker (och sångare om det är operatime. Ett hundratal personer slår sig ner där det finns plats, några stoiar, några borde, ett par soffor, kuddar på golvet och en gunga! Garanterat bra och ett roligt sätt att njuta ”opretto”. Baren är öppen i pauser. Inte gratis, men billigare än musicaler. Vid mitt besök var det opera-låtar samt viola och piano.

I kyrkorna  spelas ofta fin musik. En del gratis, en del med inträde. St Martin-in-the-fields, Trafalgar square är kanske den mest ambitiösa.

 

Museer

Har du bara några dagar på dig – försök inte se alla! British Museum har det mesta och håller nog för en veckas vandring. Människans historia, den brittiska historien, antiken, samlingar som imperiets företrädare tagit med sig hem. Gillar man mumier finns det mesta, även kattmumier. Det finns en hel del guidade turer, kolla på nätet. Har du längre tid på dig – ta ett par timmar om dagen.  Tate Modern är ruggigt bra, har kanske något större budget och utrymme än Moderna muséet i Sthlm?  5 pund för specialutställningar, annars gratis. Det moderna börjar väl med impressionisterna, tonvikten är inte hypermodern. Ett måste! Dessutom ligger det fint vid kanalen, med London Eye i närheten (Huu!) och med St Paul tvärs över Themsen. På Saatchi Gallery i Chelsea finns samtidskonsten.  Efter att ha läst Gunnar Petterssons bok om London insåg jag att The Postal museum var ett måste. En riktig höjdare med utställning om posten, historien och samhället. Där kan man också åka en tur under jorden med Mail rail, ett elektriskt förarlöst tåg som i drygt hundra år fraktade landets post till de stationer i London där den sedan finsorterades. Järnvägen lades ner 2003, men besökare kan åka en bit. Klart barnvänligt. Churchill´s Imperial War Museum ger en spännande blick över Churchill som en egen epok och Storbritannien under andra världskriget. Jewish Museum i Camden, nära Regents Park ger en intressant inblick i den judisk-brittiska historien som innebar cirka 700 år av förföljelser innan de fick medborgerliga rättigheter på 1800-talet  Bra filmer med intervjuer av de överlevande som lyckades komma hit som barn och hur livet blev för dem.

 

Utflykt till Greenwich, Cutty Sark, meridianen och Docklands

 

Cutty Sark, tunneln under Themsen och världens klocka

Att kalla det för utflykt är kanske att ta i. Det ligger ändå i stan, om än österut. Jag åker ut för att hälsa på Nina som är barnledig. Förmiddagen ägnar jag åt Cutty Sark, en gång världens snabbaste transportfartyg. Denna banbrytande konstruktion var byggd för att vara snabb och lastbar. Stommen (sponten) var av järn som var mindre skrymmande än den traditionella, timrade. Det mer plats för lasten. Bordläggningen var av teak, utanpå det kopparplåt under vattenlinjen för att hindra beväxning. Tre master med mycket segel gjorde att den blev snabbast, 17 knop kunde hon logga. 72 dagar på rutten Australien-England, fullastad med ull! Från början gick den till Kina och Indien för te-transport. När Suezkanalen var farbar 1867 blev ångbåtarna överlägsna genom kanalen och Medelhavet. (segelbåtarna fick ju fortfarande gå runt Afrika. Alltså blev det Australientraden i stället. Cutty Sark seglade fram till 1953, de sista 15 åren som skolfartyg. Idag ett härligt museum där man får reda på detta och en hel del till. Jag kan gå runt och förstå hur det funkade, hur besättningen bodde och försöka slå kapten Woodget, men jag hamnade långt efter. Men roligt hade jag och alla andra barn som försökte. Mycket interaktivt och dagliga teaterföreställningar om livet ombord gör det kul för alla oss barn över 5 år. Under båten finns också ett utrymme med kafé och lekutrymme. Att whiskyn heter så beror på att båtens berömmelse samt att Skottlands  nationalpoet Robert Burns nämner cutty-sark i en dikt. Lite kul är att teckningen på flaskan är gjord av den svenske marinmålaren CGA Wallin. Samt att det var Harry Scheins livselixir.

Från Cutty Sarks för ser man ut över det som en gång var Londons stora hamnområde, Isle of Dogs. Här lastades båtar, här byggdes och reparerades de. Jag bestämmer mig för att promenera den vägen efter lunch med Nina och lille Teddy. Men först en kort promenad genom den vackra Greenwich Park. Där ligger observatoriet varifrån nollmeridianen utgår. Tidens och navigationens utgångspunkt alltså. Ganska många står med ett ben på varsin sida av linjen. Tittar på klockan och känner sig lite vilsna i tiden. Som om man skulle behöva stå där för det.

Från Greenwichs maritima centrum kan man ta en gångtunnel under floden till Isle of Dogs. Denna en gång så centrala plats för sjöfarten omvandlas nu till ett annat centrum. Den gigantiska finansmarknadens aktörer har vuxit ur City, merparten finns i det nyskapade Docklands. Denna nya stadsdel, byggd på ruinerna av varvsnäringen, gör mig lätt illamående. Jättehöga glaskonstruktioner i en steril omgivning rymmer tiotusentals, kanske hundratusentals personer, varav de flesta har anknytning till banker, finansinstitut och försäkringsbolag. Snart är bara Bank of England kvar i City.

Irrande genom ett underjordiskt köpcentrum letar jag mig ner till tunnelbanan tre våningar under jord. Nu skall jag åter till norra sidan för att möta  Gunnar Pettersson på en pub en bra bit åt nordväst, närmar mig Emirates Stadium, Arsenals hemma-arena sedan 2004 då den ersatte Highbury och dubblade åskådarkapaciteten samt halverade publiktrivseln.

 

 

London Walks – Marx walk

I London finns många tillfällen att promenera med en guide för att följa ett spår, historiskt arkitektoniskt, trädgårdar, kanaler eller någon känd person: Jack the ripper (kvällstur), Freud, Charles Dickens, Beatles, Shakespeare, Harry Potter, kungligheter, judisk historia… Jag väljer Marx-turen, mest för att det sitter en affisch utanför min port. Ett 30-tal personer samlas vid Piccadilly Cirkus 11.00 på söndagen. Vi leds av Ph Dr Heiko Koon, en labouraktivist med flera år i Östeuropa och Kina i bagaget. Han kan ganska många vitsar från DDR och Sovjet, visar det sig. Vi går mellan olika adresser där Karl Marx bott eller haft viktiga möten. Ledigt och kunnigt berättar han om dialektiken enligt Hegel och Marx (inte Platon), om 1800-talets uppror, om Marx liv och grundläggande teorier som mervärdesteorin etc. Som på de flesta promenader är det Fika/öl/kissepaus. Turen avslutas på British museum med frågestund. En riktig höjdare, särskilt i det varma och soliga väder vi hade.

Gillar man promenader och kunskaper finns det mycket att googla fram.

Nina, Tavid & Teddy

Utflykt till Oxford

David och Nina tar med mig till Oxford, där David pluggade. Han pluggade naturvetenskap men jobbar inom finanssektorn. Lite typiskt att vägen till den sektorn eller företag inte är så beroende av att ha pluggat just ekonomi. Svenska företagare har dåligt rykte i världen, de anses vara ”smala” i sina kunskaper och undviks gärna som bordskamrater på middagarna. Hur skall man konversera med någon som saknar humanistisk bildning och bara kan prata ekonomi och, i värsta fall, vinteridrott? Har man gått på ett prestigeuniversitet, som Oxford, är det lätt att få jobb, oavsett om man pluggat humaniora eller naturvetenskap. Oxford University är uppdelat på ca 35 Colleges. Innanför dess område skapas en sammanhållning. Lärarna är handplockade och skall vara de bästa. (Konkurrensen med Cambridge är stenhård). Davids College heter New College, på 1300-talet var det nytt. Stadsmuren från 1100-talet är en av väggarna. C:a 600 studenter lever, äter, sover och pluggar där. Innanför väggarna finns, liksom i andra colleges, kyrka, uteplatser, matsal. Vissa Colleges har stora ytor för idrott och lek. En del så stora att de är öppna för andra.

Det är märkligt att vandra runt i denna stad där allt syns vara kvar sedan 1100-1300-talen. Det är vackert, en sakral miljö, en hel stad som ser ut som Nôtre Dame i Paris och säkerligen en fantastisk studiemiljö för de 10-20 000 studenter som lyckats komma in. Genom staden flyter en flod där roddtävlingar och romantiska båtturer kan äga rum. I parkerna går rådjur (de är inhägnade och får mat så tulpanerna får vara ifred. På Christ Church College fick CS Lewis inspiration till Alice i underlandet, miljöerna har använts till filminspelningar som Harry Potter (Hogwarts).

Vi tar oss in överallt på Davids gamla leg som verkar räcka länge. Annars är det inträde till de flesta ställena. Har du möjlighet, undvik helgerna då det är massa turister som gör att köerna blir långa. Har du tur kan du kanske höra en körrepetition i kyrkan, alla colleges har en kör. Och gå omkring i stan och njut.

Resan tar 1,5 timma med bil. något längre kollektivt.

parliament

Parliament – Brexit

I mitten av februari knallade jag in på parlamentet för att försöka begripa något av brexit-debatten. Det är enkelt att komma in, bara att visa ev. väska. Man ser inte jättebra från läktaren men det finns TV-skärmar som gör att det är lätt att hänga med och se vem som talar. Det är som vi alla har sett på TV, dessa herrar och damer väsnas, buar och bär sig åt.

Naturligtvis kom jag för tidigt, efter tre timmar lämnade jag debatten med lite ont i sittfläsket. Jag kan tyvärr inte säga att jag blev klokare, kanske beroende på bristande förförståelse. Folkomröstningar är luriga. Den om Brexit 2016 påstås ha haft som syfte att stärka Tories mer än att verkligen lämna EU – ingen trodde att det skulle bli resultatet. I skrivande stund är det en månad kvar till Brexit. Inget avtal finns och ganska många är nervösa. Frågestunden gav inga svar. Frågan skär ju tvärsigenom partierna. ”No deal” – inget avtal – är något få vill ha. Hälften av befolkningen vill stanna kvar i EU, troligen majoriteten i parlamentet. Ändå hänvisar man till folkviljan och blockerar alla försök att få ett avtal. För mig känns det som om engelsk politik hamnat i en period av kollektivt självskadebeteende. Under veckan som gått har ett dussin ledamöter lämnat sina partier och läget blir allt mer förvirrat.

Kanske har Theresa May en hemlig plan – när tiden löpt ut tar hon tillbaka utträdesansökan? Nej naturligtvis inte, men hur, när, om de skall lösa frågan är en gåta som folk nu bara verkar vara trötta på. Under tiden väntar folk och företag på hur allt ska bli. Får bönderna tillgång till EU-marknaden? Är det fler stora företag än Honda som slår igen? Hur påverkas alla som har släkt och vänner i EU-länder? Kan brittiska studenter plugga utomlands?

Labour brottas också med antisemitism, dels i uttalanden från Jeremy Corbyn, dels inom partiet.

I vilket fall är det spännande att se demokratin på plats. Även om jag fick lite ont i rumpan.

The Hero of Maida Vale – kvarterspuben   Zetland Arms, South Kensington

Pubar  och tillgänglighet

Puben är en bokstavlig hörnsten i detta land. I vartannat gathörn finns en pub. Få av dem har  en massa TV-skärmar med fotboll på. De är mötesplatser för folk i kvarteret. Unga, gamla, kvinnor och män. En del profilerar sig med riktigt bra mat på övervåningen och en varierad pubmeny där nere. Andra håller kvar vid Fish’n’chips, pudding och annat traditionellt. Några kör med quiz en kväll i veckan, andra har en trubadur. Några är högljudda och livliga, på fredag-lördag gäller nog det de flesta. Har jag varit där två gånger börjar folk att hälsa, samtal inleds. En sådan visade sig uppträda på en pub i South Kensington, inte så långt bort. Jag hakade på och fick njuta av gamla låtar. Han var en fena på gitarren – Hendrix spelade han med gitarren på nacken eller med tänderna. Dock inte samtidigt. Klart bättre tryck än på vår hemmapub. De flesta dricker öl, relativ svag, runt 4% är det traditionella. IPA och starkare ölsorter, även från lokala mikrobryggerier finns, de flesta håller håller dock en lägre alkoholhalt än vad svenska pubar har, ofta runt 4,5 %. Då klarar man en till.

2019-02-10 13.29.42

Ett problem är de många trapporna. Toaletten ligger ju nästan alltid en trappa upp eller ner. Ibland vet man inte om skylten handlar om toaletten eller om besökarna – se bild. Tillgängligheten för de som har svårt att klara trappor är svår. Några har infört handikapp-toa på entréplan. Personer med rörelsesvårigheter får hålla sig hemma eller ha mycket starka vänner.

Detta är ett problem även i många bostäder. Det typiska engelska bostäderna i huset/radhuset är i flera våningar/halvplan. Svårforcerat även för småbarnsfamiljer med alla grejer som skall upp och ner.

Nu åker jag hem efter en knapp månad. Fortfarande 20 grader och solsken. Avslutar med  musicalen ”The book of Mormons” och den fina eritreanska restaurangen Mosob.

2019-02-27 12.17.09.jpg

 

 

Izzy Young finns inte mer

Izzy Young, En del människor sörjer jag, även om jag bara har träffat dem ett fåtal gånger. En sådan person är Israel Goodman Young, vanligtvis kallad Izzy. En viktig person för amerikansk och svensk folkmusik. Bob Dylan ägnar ett stort antal sidor i sin självbiografi åt Izzy och hans Folklore Center på södra Manhattan. I den lilla lokalen hölls konserter, där träffades ”alla” som sedan blev nåt och de som kanske inte blev kända. Dylan, Baez, Peter, Paul and Mary. var där, alla var där, även många svarta bluesmusiker. Izzy såg till att de fick chans inspirera varann och – inte minst – att uppträda och, i en del fall bli kända. Hans insatser som promotor var viktig – även om han inte kunde fixa de stora pengarna kunde han ofta snacka in talangerna på en scen, där de kunde spela nästan gratis innan den kända artisten uppträdde. När Izzy flyttade till Sverige var han fascinerad av den svenska folkmusiken. Folkmusik är olika men känner inga gränser. Han öppnade ett nytt Folklore Center På Wollmar Yxkullsgatan i Stockholm som snabbt blev ett nytt centrum för intresserade av ny folkmusik. Lokalen behöll han i drygt 40 år fram till i höstas. När jag mötte honom där för ett par år sedan satt han och tummade på ett par biljetter Dylan skickat honom till Nobelfesten. Dit skulle han inte gå, han tyckte han var för gammal. Izzy var inte bara folkmusikälskare, i det ingick en aktivism, en övertygelse om alla människors lika värde. I Sverige fortsatte han som aktivist och var med om att grunda JIPF (Judar för Israelisk-Palestinsk Fred), en förening han var medlem i och ordförande för i flera år. Izzy skulle fyllt 91 i mars. Vi är många som tänker på honom nu, på båda sidor Atlanten. New York Times har redan publicerat en lång artikel: https://www.nytimes.com/…/05/obituaries/izzy-young-dead.html

Övre bilden från Wollmar Yxkullsgatan, 2010-tal, den undre från tidigt 60-tal, New York

Bilden kan innehålla: 2 personer, personer som ler, inomhus
Bilden kan innehålla: 1 person, står, text och utomhus

Not in my name – JIPF och Palestinarörelsen

2015-03-22 10.37.03

Flyktinglägret Shofar, Östra Jerusalem

Vad är Judar för Israelisk-Palestinsk Fred? – skillnad mot Palestinarörelsen

”Not in my name” – det är inte mitt krig! Så skrev, ropade och tänkte många judar, inom och utanför Israel efter massakern i flyktinglägren Sabra och Shatila den 16 september 1983. 800 palestinier mördades i den del av Beirut som då var ockuperat av Israel. Israels försvarsminister Ariel Sharon tvingades avgå och fredsrörelsen i Israel växte sig stark. Runt om i världen bildades judiska organisationer som protesterade mot ockupationen av södra Libanon och Västbanken. En av dessa organisationer är JIPF – Judar för Israelisk-Palestinsk Fred.

För många judar var detta ett uppvaknande. Att växa upp i en judisk familj betyder att växa upp med Israel som ett andra hemland. Min föräldrageneration, som upplevt och överlevt förintelsen såg Israel som en garant för att kunna fly någonstans om nazisterna skulle återkomma. Israel betraktades också av många som ett alternativt socialistiskt drömland. Många ungdomar tillbringade tid på en Kibbutz för att uppleva socialismen i praktiken. Insamlingsbössorna för att stödja Israel stod i våra köksfönster. Efter ockupationen 1967 hade många judar börjat tvivla på att ”det andra hemlandet” var en ”drömstat”, kanske förvandlades drömmen till en mardröm? Massakern i Sabra och Shatila blev droppen som fick bägaren att rinna över för många.

Poängen med JIPF, och andra liknande grupper runt om i världen, är att visa att man inte måste stödja Israels politik bara för att man blivit född som jude.

I mycket delar JIPF och PGS åsikter, vi stödjer båda tanken på en självständig palestinsk stat, att ockupationen av Västbanken och isoleringen av Gaza måste upphöra, att Jerusalem skall vara gemensam huvudstad för både Israel och Palestina, att Palestinska flyktingar skall ha rätt att återvända eller få ekonomisk kompensation för de hem de tvingades nämna under Naqba. Vi samarbetar bra vid arrangemang och har gjort gemensamma resor till Palestina. Flera JIPFare har, liksom jag, seglat med Ship to Gaza för att bryta blockaden.

JIPF har en annan ingång än PGS. Vi består av personer med judisk bakgrund. Vi stödjer kampen för en rättvis fred i Israel/Palestina, vilket innebär att vi tar avstånd från Israels politik, inte enbart för att den skadar palestinierna, utan även för att politiken är skadlig för israeler och för staten Israel. Vi kan också nå ut till delvis andra grupper än de PGS når.

För JIPF är arbetet mot antisemitism prioriterat. När vi framträder har vi båda frågorna på dagordningen. Vi ser en växande främlingsfientlighet och nationalism i världen. Att stödja det palestinska folkets kamp mot ockupationen måste gå hand i hand med kampen mot islamofobi och antisemitism. Det finns en utbredd islamofobi, eller arabhat, i Israel. Det finns en utbredd antisemitism i arabstaterna. I Israel får en lärare inte nämna Naqba, fördrivningen av palestinierna från sitt land. I Palestina och flera andra omgivande länder får förintelsen inte nämnas i undervisningen. Detta, att folken inte får lov att lära känna varandras såriga historia, bidrar till uppdelningen i ”vi” mot ”dom”. Den palestinska professorn Sami Adwan i Hebron försöker motverka detta genom sitt historieprojekt där eleverna skall få läsa båda folkens historia i en och samma bok. Tyvärr får boken inte officiellt användas i vare sig Israel eller Palestina. Hans arbete i Prime (Peace Research Institute in the Middle East) är en av de många fredssträvanden som ger hopp åt fredsprocessen.

JIPF håller kontakt med fredsrörelser i Israel och Palestina. B´Tselem som dokumenterar övergrepp mot palestinier och hjälper Youth against settlements i Hebron med teknik, ”Breaking the Silence”, är en grupp f.d. soldater i israeliska armén som vittnar om övergrepp de själva varit med att utför. Ja, det finns en del ljus i mörkret.

I år oroas vi av nya lagar i Israel. Nationalstatslagen som antogs i somras reducerar de palestinska israelerna till andra klassens medborgare. Den föreslagna ”lojalitetslagen” hotar att sätta munkavle på all oppositionell verksamhet inom kultur och universitetsvärlden. Författare bespottas för kärleksromaner som skildrar kärlek mellan judar och palestinier. Israeliska forskare som uttryckt kritik mot statens politik stängs av. På detta sätt kommer BDS snart att bli överflödigt – Israel isolerar sig själva från den demokratiska världen.

Olle Katz

Ordförande, JIPF

Artikel i Palestina NU!, december 2018

 

 

 

 

 

 

Migration och solidaritet

2017-07-20 21.18.42

För 10000 år sedan fanns inga svenskar, bara isen låg tungt över Norden. Så småningom kom folk som sökte sin lycka långt upp i norr. De kom från Asien, från Europa, med hopp om en framtid ett land långt hemifrån.

Viktigast var troligen syrierna, de kunde bruka jorden, vilket var okänt i norra delen av Europa där man var samlare och jägare. Norden förvandlades, med syriernas hjälp till ett jordbrukslandskap.

För 150 år sedan flydde en fjärdedel av de som bodde i Sverige undan hunger och religiöst förtryck till USA. Sverige tömdes på en stor del av sin hoppfulla och handlingskraftiga ungdom. Bland dem fanns, som alltid, några kriminella på flykt undan straff. De flesta av dem anpassade sig väl i det nya landet, några gjorde det inte. Många svenska utvandrare kunde skicka hem pengar till sina familjer, en del återvände hit med besparingar som räckte till att köpa en gård.

Idag lever vi i ett av världens bästa länder, vi svenskar med ursprung från jordens alla hörn. Vår levnadsstandard är högre än någonsin, jämställdheten mellan kvinnor och män ligger i världens framkant, vi kan fritt välja mellan olika partier, vi kan vara stolta över detta land som inte blev så bra utan kamp.
Samtidigt växer en rörelse som menar att allt blir sämre och lägger skulden på de som kommit hit, vill fragmentera vårt gemensamma samhälle.

Vi och våra förfäder har alla kommit hit, med våra drömmar, med hopp om en bättre framtid, med ett kollektivt jävlar anamma. Nu är det upp till oss alla att försvara det vi uppnått och gå vidare i solidaritet och omsorg om varandra. Vi får hjälpas åt att låta solen gå upp.

skrivet 8 sept 2018

 

Brev till Israeliska ambassaden

Detta är den svenska översättningen av brevet den israeliska ambassaden i Stockholm fick ta emot med anledning av 50-årsdagen av sexdagarskriget och ockupationen.

 

Israel-Diaspora Partnership Against the Occupation

info@siso.org.il

www.siso.org.il

 

Kära israeliska ambassadör i Stockholm,

Med detta brev vänder vi oss till Israels premiärminister med vår oro gällande Israels framtid som judisk och demokratisk stat.

Vi som undertecknat brevet bryr oss om Israels framtid. Stora framgångar har uppnåtts under de 69 år som staten har funnits till, men samtidigt är vi bekymrade över den bestående ockupationen som nu pågått i 50 år vilket, som vi ser det, är förödande inte bara för palestinierna utan även för Israel.

Vi ber ambassaden att till den israeliska regeringen framföra våra protester mot dess nuvarande politik att fortsätta den pågående ockupationen av Västbanken med utvidgning av judiska bosättningar och belägringen av Gazaremsan. Med denna politik kränker den israeliska regeringen inte bara internationell rätt utan bryter ibland även mot israelisk lag. Vi är mycket bekymrade över att denna politik äventyrar Israels framtid som en demokratisk och judisk stat.

Dessutom, och av avgörande betydelse, leder den fortsatta ockupationen enbart till mer blodspillan och våldscykler och detta till ett enormt högt pris av israelers liv samt ekonomiska kostnader som inte är kända. Men den största faran är det faktum att om den nuvarande politiken fortsätter, kommer tvåstatslösningen – den mest önskvärda och realistiska lösningen på konflikten – att bli omöjlig.

Svaret kan inte vara att lägga skulden på den andra sidan. Israel kan inte låta andra avgöra om dess framtid; man måste ta ansvar för sitt eget öde. Genom att göra det förväntar vi oss att Israel följer grundläggande judiska värderingar som är oss kära. I toran om det femtionde året – året Yovel (jubileum) – ”ni skall helga det femtionde året och utropa frihet åt alla invånare i landet”, skrev rabbi Ya´akov Yehoshua Falk (P´ner Yehoshua, 1680-1756): ”det står inte ´för alla dess slavar´, utan ”för alla dess invånare,” för i en stat där det inte råder frihet ens för en minoritet av dess invånare, är alla dess invånare slavar”.

Ett nödvändigt steg mot fred, säkerhet för Israel och rättvisa för Palestina är att öppna och – även i fall av allvarligt motstånd – hålla fast vid en dialog mellan parterna. Att förhandla snarare än att konfrontera är en visdom som grundar sig på judiska traditioner och värderingar – vi förväntar oss och begär att det Israel som vi bryr oss om tillämpar denna visdom.

I femtio år har föräldrar skickat sina barn att riskera sina liv för bosättningar som inte främjar säkerhet och inte leder till fred. Vi skriver nu till er för att fråga vilka konkreta steg som kommer att tas under detta femtionde år för att stoppa utvidgningen av bosättningarna som utvidgar och befäster ockupationen, och för att skapa påtagliga framsteg mot en framförhandlad lösning som leder till att både israeler och palestinier kan leva inom sina egna suveräna stater.

Med vänliga hälsningar/judar i diasporan:

Aniko Bartfai, Professor in Neuropsychology; Set Bornstein, Associate Professor in Veterinary; Stefan Böhm, Theatre Director; Ilan Cohen, M.Sc. Chemical Engineering; Lars Dencik, Professor emeritus in Social Psychology; Anja Emsheimer, Qualified High school teacher; Peter Emsheimer, PhD and assistant Professor in Education; Samuel Engelhardt, Lecturer emeritus Angeredsgymnasiet; Maria Fernström, PhD in Medicine; Etienne Glaser, Actor and Director; Bernt Hermele, Writer, Kenneth Hermele, PhD, Lecturer; Ernst Hollander, Assistant Professor emeritus in Economy; Dan Israel, Publisher; Olle Katz, Senior University lecturer; Hannes Meidal, Actor; Suzanne Nessim, Artist; Ricki Neuman, Journalist; Yvonne Rock, Culture Producer; Willmar Sauter, former dean of the Humanities, Kaj Schueler, Culture Journalist; Stockholm University; Annika Thor, Writer and Robert Weil, Chairman and Founder Proventus and Family Robert Weil foundation.